Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.elektroalica.sk je: Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA, Budovateľská 16, 064 01  Stará Ľubovňa, IČO: 31004369, IČ DPH: SK1020762853. Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádza v súlade s právnymi predpismi, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

Pri nákupe / registrácii na stránkach internetového obchodu www.elektroalica.sk je zo strany zákazníka potrebné poskytnutie nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná adresa - dodacia adresa (ak je iná ako fakturačná) - e-mailová adresa - telefónne číslo - zvolené heslo v prípade registrácie

V prípade jednorazového nákupu nie je registrácia nutná, nakupovať je možné aj bez registrácie. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia objednávky. Údaje sú potrebné pre účtovný a fakturačný systém prevádzkovateľa internetového obchodu. Uchovávané sú po dobu nevyhnutnú podľa príslušného zákona. Po prihlásení sa do svojho konta na www.elektroalica.sk si zákazník môže svoje údaje kedykoľvek aktualizovať. Zrušenie zákazníckeho konta bude bezodkladne zrealizované po predošlej žiadosti registrovaného užívateľa/zákazníka zaslanej e-mailom. Všetky osobné údaje sú získavané iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Údaje nie sú sprístupňované, poskytované a zverejňované tretím stranám. Výnimkou sú iba organizácie, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky.

Zoznam tretích strán, ktorým sú osobné údaje poskytnuté: Prepravná spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001  Zvolen, IČO: 46489592, IČ DPH: SK2023410301

Pre prípad, že si zákazník želá dostávať informácie o novinkách, zľavách a akciách spoločnosti e-mailom, je potrebný jeho súhlas. Osobné údaje (v rozsahu: e-mail) získané za účelom informovania o novinkách, akciách a zľavách sú spracúvane v súlade s čl.6 ods.1 písm.a) GDPR. Súhlas na ich spracovanie zákazník udeľuje zaškrtnutím políčka „Novinky prihlásiť sa k odberu“ na dobu do odvolania. Súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov: Zákazník má právo sa kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa internetového obchodu a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu jeho osobných údajov. Opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov. Právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Právo na presnosť osobných údajov. Právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Elektro Alica © 2019